Rosa op Social media

Toenemende belangstelling voor de muziekcafés

Er is een toenemende belangstelling voor de muziekcafés. Zo heeft Ceresstaete de frequentie verdubbelt en verzorgt de ROSA twee maal per maand een muziekcafé op de vrijdagmiddag. Op 

verzoek hebben deze muziekcafés een door de activiteitenbegeleiders voorgesteld thema. Zo is o.a. voor een aantal landen als thema gekozen, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Mexico. Een van de muziekcafés heeft in het teken gestaan van de Beatles en een ander muziekcafé had de muziek van Andre Rieu als thema. Ook thema’s als jazz, koor- en Nederlandstalig muziek zullen dit jaar aan de orde komen.

Een aantal andere locaties waar de ROSA al muziekcafés verzorgde heeft om extra muziekcafés gevraagd. Zo vroeg Kloosterakker om op 27 juni 2017 een programma te verzorgen dat geheel in het teken zou staan van de TT-races.

Op verzoek heeft de ROSA wederom een klassiek muziekprogramma verzorgd op de PG afdeling van de Slingeborgh. Bewoners konden genieten van muziek van o.a. Chopin, Mozart, balletmuziek, operakoren, aria’s uit beroemde opera’s en operettes.

Uitbreiding tv-informatiekanalen

De ROSA heeft sinds 1996 ervaring met het onderhouden van tv-informatiekanalen om bewoners en bezoekers van zorginstellingen van actuele informatie te voorzien. In een aantal woonzorgcentra en verpleeghuizen, Slingeborgh, Nieuw Graswijk en Anholt, heeft de ROSA inmiddels een beeldinformatiekanaal opgezet. Sinds medio 2017 is ook het tv-informatiekanaal in De Wijde Blik operationeel.

De ROSA is in gesprek met de Slingeborgh over de uitbreiding van de informatiekanalen naar enkele woongroepen van de PG afdeling. Ook vinden er gesprekken plaats over het door de ROSA opzetten en onderhouden van tv-informatiekanalen in andere locaties van Interzorg en Icare.