Rosa op Social media

Lees hier het artikel over ons 50 jarig jubileum in het Gezinsblad.

www.hetgezinsblad.nl/nieuws/69789/jubileum-rosa/

 

Op 3 februari 2018 bestaat de Radio Omroep Stichting Assen (ROSA) 50 jaar. De ROSA is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1968. Als huisomroep heeft zij als doel het verzorgen van muziekprogramma’s voor bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen in Assen. De studio bevindt zich in de Slingeborgh in Assen. 

 

ROSA-muziekcafés

Het ROSA-muziekcafé is een gezellige middag voor de bewoners en hun familieleden.  De ROSA verzorgt op diverse locaties in Assen muziekcafés ( Anholt, Ceresstaete, Kloosterakker, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh, Vierackers en De Wijde Blik) maar ook in Rolde (Hendrik Kok en De Wenning) en in Smilde (De Driemaster).  

 

Wat doet muziek

Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking. Als bewoners bijvoorbeeld niet goed meer kunnen praten, kunnen zij soms feilloos liedteksten meezingen. Muziek geeft rust, activeert en roept herinneringen op. Muziek voegt iets moois toe aan de kwaliteit van het leven van de bewoners.  

 

Overige activiteiten van ROSA:

Het ROSA programma-aanbod bestaat uit populaire, Nederlandstalige, streektaal, pop-, klassieke en religieuze muziekprogramma’s zoveel mogelijk afgestemd op de doelgroep. De ROSA verzorgt ook dagelijks om 9 uur een dagopening en overdag muziekprogramma’s voor de ontmoetingsruimten.  

 

De ROSA heeft in een vijftal zorginstellingen een beeldinformatiekanaal opgezet. Met deze beeldinformatiekanalen worden bewoners en bezoekers van de zorginstelling van actuele informatie voorzien. Ook plaatst de ROSA natuur- en landschapsfoto’s, foto’s van gebouwen en evenementen in Assen. 

 

De vrijwilligers van de ROSA

Momenteel verzorgt een groep van acht vrijwilligers de radioprogrammering, muziekcafés en de beeldinformatiekanalen. We zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers. Op 10 februari is er een open studio van 14.00 tot 16.00 uur in De Slingeborgh. Geïnteresseerden kunnen dan informatie krijgen over het werk van de ROSA. 

 

Bescheiden feest in februari

In februari a.s. krijgen bewoners van de zorginstellingen tijdens het ROSA-muziekcafé van de ROSA een traktatie bij de koffie/thee.  

De ROSA heeft sinds 1996 ervaring met het onderhouden van tv-informatiekanalen om bewoners en bezoekers van zorginstellingen van actuele informatie te voorzien. In een aantal woonzorgcentra en verpleeghuizen, Slingeborgh, Nieuw Graswijk en Anholt, heeft de ROSA inmiddels een beeldinformatiekanaal opgezet. Sinds medio 2017 is ook het tv-informatiekanaal in De Wijde Blik operationeel.

De ROSA is in gesprek met de Slingeborgh over de uitbreiding van de informatiekanalen naar enkele woongroepen van de PG afdeling. Ook vinden er gesprekken plaats over het door de ROSA opzetten en onderhouden van tv-informatiekanalen in andere locaties van Interzorg en Icare.

 

 

 

Er is een toenemende belangstelling voor de muziekcafés. Zo heeft Ceresstaete de frequentie verdubbelt en verzorgt de ROSA twee maal per maand een muziekcafé op de vrijdagmiddag. Op 

verzoek hebben deze muziekcafés een door de activiteitenbegeleiders voorgesteld thema. Zo is o.a. voor een aantal landen als thema gekozen, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Mexico. Een van de muziekcafés heeft in het teken gestaan van de Beatles en een ander muziekcafé had de muziek van Andre Rieu als thema. Ook thema’s als jazz, koor- en Nederlandstalig muziek zullen dit jaar aan de orde komen.

Een aantal andere locaties waar de ROSA al muziekcafés verzorgde heeft om extra muziekcafés gevraagd. Zo vroeg Kloosterakker om op 27 juni 2017 een programma te verzorgen dat geheel in het teken zou staan van de TT-races.

Op verzoek heeft de ROSA wederom een klassiek muziekprogramma verzorgd op de PG afdeling van de Slingeborgh. Bewoners konden genieten van muziek van o.a. Chopin, Mozart, balletmuziek, operakoren, aria’s uit beroemde opera’s en operettes.