Rosa op Social media

Uitbreiding tv-informatiekanalen

De ROSA heeft sinds 1996 ervaring met het onderhouden van tv-informatiekanalen om bewoners en bezoekers van zorginstellingen van actuele informatie te voorzien. In een aantal woonzorgcentra en verpleeghuizen, Slingeborgh, Nieuw Graswijk en Anholt, heeft de ROSA inmiddels een beeldinformatiekanaal opgezet. Sinds medio 2017 is ook het tv-informatiekanaal in De Wijde Blik operationeel.

De ROSA is in gesprek met de Slingeborgh over de uitbreiding van de informatiekanalen naar enkele woongroepen van de PG afdeling. Ook vinden er gesprekken plaats over het door de ROSA opzetten en onderhouden van tv-informatiekanalen in andere locaties van Interzorg en Icare.